Mentor-rollen

En mentors funktion er, at hjælpe og støtte borgeren til at komme ind på arbejdsmarkedet
på en hensigtsmæssig måde ud fra den enkelte borgers behov.

En mentoropgave kræver samarbejde med både borger, kontaktperson og myndigheder.

Mentorens opgave er, at agere bindeled med og ikke mindst for borger og myndighed.

Som mentorer spiller vi en central rolle i forhold til borgeren, vi forsøger altid at fastholde
borgeren i en positiv udvikling og følge op på igangværende aktiviteter.

Vi kan:

  • Yde personlig, social og kulturel støtte
  • Tilbyde afprøvede værktøjer og sikre udvikling
  • Yde støtte til dagligdagens opgaver.
  • Fortælle om skrevne og uskrevne regler
  • Tilbyde indblik i mange forskellige erhverv og brancher
  • Tilbyde et bredt tværfagligt mentorkorps
  • Stå til rådighed for tvivls spørgsmål fra borgeren
  • Være bindeled til offentlige og private instanser

 

Til hver enkelt opgave bliver mentoren matchet til borgeren.