Mål-gruppe

Målgruppen for mentorordninger er alle, der har behov for en mentor for at opnå eller fastholde beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet. Jobcentret kan således bevilge en mentor til ledige, sygemeldte, revalidender, personer i job med tilskud, eller personer i ordinær ansættelse, blot behovet for mentoren er afgørende.

Jobcentret kan som hovedregel ikke bevilge en mentor i forbindelse med ordinære uddannelsesforløb. Dog kan personer under 30 år, der er eller har været omfattet af jobcentrets indsats, få en mentor, hvis de begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår.

Støtten fra en mentor kan udover hjælp på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret.

I MentorNordjylland er fokus, at borgeren bliver selvhjulpen, således indsatsen kan afsluttes.