Ny lov §

Lovgivning på mentorområdet per 1. januar 2014

I forbindelse med kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014, kom der ændringer
lovgivningsmæssigt vedrørende mentorordninger.

Mentorparagrafferne svarer i ordlyd næsten til de nuværende, men bliver flyttet fra kapitlet om tillægsydelser
til kapitlet om tilbud. Det kan således ses som et signal om, at mentor i højere grad kan bruges som en egentlig foranstaltning.

De nye regler om ret og pligt finder du i:
§ 93 og 96 b

Lovgivning omkring mentorordninger blev samlet per 1. januar 2014 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
kapitel 9b “Mentorstøtte”  § 31 b

Refusionsreglerne finder du i:
§ 121 a

 

Lov om mentorordninger