Indsats

HELHEDSORIENTEREDE MENTOR-FORLØB

 

Social-mentor
Borgeren/den unge tilknyttes en koordinerende social-mentor, som iværksætter relevante tiltag og
koordinerer med alle relevante aktører omkring borgeren. Målet er at rydde de barrierer af vejen,
som står i vejen for, at borgeren kan modtage en egentlig uddannelses eller beskæftigelsesrettet indsats.
Indsatsen er håndholdt og individuelt tilrettelagt i forhold til den enkelte borger.

 

Hvad gør mentoren?
Mentoren sætter ind med de relevante tiltag, der matcher den enkelte borgers udfordringer.
Det kan eksempelvis være:

 • Direkte hjælp til uddannelses/beskæftigelsesforløb
 • Hjælp i hverdagen (overblik, hjælp med økonomi, planlægning, kontakt til myndigheder m.m.)
 • Personlig støtte (fx hjælp til at stå op, huskelister, “rod i dagligdagen”, hygiejne, struktur)
 • Koordinering af evt. social handleplan med relevante aktører
 • Støtte til at kontakte offentlige instanser (læge, Jobcenter, behandling, politi osv.)
 • Motiverende samtaler.
 • Kognitiv træning.
 • Etablering/koordinering af behandling (misbrugskonsulent, alkoholenheden, psykiatrien)
 • Undersøgelse af offentlige hjælpemidler, enkeltydelser og støtteforanstaltninger
 • Hjælp til samfundsforståelse
 • Etablere støttenetværk – familie, frivillige organisationer oa.
 • Besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner
 • Koordinere og samarbejder med Jobcenter

 

Målgrupper
Unge mellem 18-29 år som ikke er i beskæftigelse eller uddannelse.
Borgere som har været uden for arbejdsmarkedet i længere tid.
Borgere som skal jobafprøves med henblik på afklaring.
Borgere som har dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet.
Borgere i lettere misbrug (også aktivt)
Borgere med lettere psykiske lidelser
Borgere med angst, fobier, ADHD/ADD
Borgere med sociale og personlige problemer

 

Tilbagemelding til Jobcenter: Jobcentret får en progressionsrapport, der dels beskriver borgerens aktuelle funktionsniveau i relation til dagligdag og arbejdsmarked. Dels beskrives borgerens udviklingsmuligheder privat, socialt og på arbejdsmarkedet.